Wat zijn belangrijkste regels in F1?

Wat zijn belangrijkste regels in F1?

door Redactie

Wat zijn belangrijkste regels in F1?

Zoals elke professionele sport, kent de Formule 1 regels. Deze regels bepalen logischerwijs wat wel en niet toegestaan is.

Om succesvol te zijn, moeten teams zich aan deze regels houden. Bij overtredingen van de regels zijn straffen het gevolg: van een waarschuwing (reprimande) tot zelfs een volledige diskwalificatie uit de uitslag van de betreffende Grand Prix of het gehele kampioenschap. Dat laatste gebeurt overigens heel weinig.

Hieronder behandelen wij breed de verschillende types regels binnen F1.

In welke aspecten de regels binnen F1 te verdelen zijn

F1 is een zeer complexe sport vanwege het technische aspect. In dat opzicht heeft elk team te maken met technische reglementen waaraan de auto's moeten voldoen. Het dikke reglementenboek is niet in enkele zinnen samen te vatten, maar kan geraadpleegd worden via de website van de FIA.

In grote lijnen gaat het om voorwaarden waaraan componenten zoals het chassis, de motor en eigen alle overige onderdelen moeten voldoen. Je kunt denken aan regels in opzicht van afmetingen, gebruikte materialen, enzovoort - de kaders waarin teams er het beste van proberen te maken. Het correcte gebruik van de door Pirelli aangeleverde banden valt er ook onder: bijvoorbeeld de maximale toegestane temperatuur van de bandenwarmers.

De sportieve reglementen van Formule 1

In het algemeen vallen de deelnemers op circuits onder de sportieve reglementen. Grofweg wat wel en niet toegestaan is tijdens de vrije trainingen, kwalificaties en races. Dit geldt bijvoorbeeld voor de coureur in de auto, maar ook voor leden van teams, zoals de monteurs die aan de auto's werken.

De sportieve reglementen omvatten alle correcte gedragingen gedurende een raceweekend. Zoals wanneer er wel en niet (Parc fermé) gewerkt mag worden aan de auto, welke stappen er afgewerkt worden tijdens een race of de startprocedure, hoe punten gescoord worden, welke vlaggen er gezwaaid worden en wat ze betekenen, evenals wat de straffen zijn bij overtredingen.

Vooral dat laatste is een discussiepunt. Race officials en race directors van de FIA bepalen namelijk op dat moment een gepaste straf aan de hand van richtlijnen die bekend zijn bij teams. Niet elke situatie is hetzelfde als twee coureurs met elkaar in aanraking komen bijvoorbeeld, waardoor de straf soms kan verschillen.

Tot slot zijn er ook financiële reglementen in F1 het noemen waard. Het grootste voorbeeld binnen deze regels: het inmiddels ingevoerde budgetplafond wat ervoor moet zorgen dat de teams op gelijkere hoogte komen door de invoering van maximale uitgaven tijdens een F1-seizoen.

De haat-en-liefde-verhouding van F1 met regels

Winnen in F1 is niet zozeer enkel een kwestie van de beste zijn. Althans, het team dat regels zo goed begrijpt dat het tussen de regels leest als het ware... dat team heeft bijna altijd een voordeel in opzicht van meer performance vinden dan de rest.

Iets vinden als oplossing binnen de technische reglementen, een oplossing die de concurrentie niet ziet: het is een typerend aspect van de F1 zoals wij die tegenwoordig kennen. Het opzoeken van de grens wordt namelijk beloond. Vaker gaat het om kleine, marginale voordelen die optellen. In sommige gevallen betreft het een innovatief concept - een nieuwe benadering voor een bestaand probleem.

Je kunt jezelf vervolgens oprecht afvragen of dit grijze gebied tot een eerlijke competitie leidt. Soms is de oplossing niet helemaal legaal, maar kiest een team ervoor om het risico te nemen zolang het afweegt.

Overtredingen in F1 niet altijd zo zwart-wit

Uiteraard wordt valsspelen gepast gestraft. Maar in het geval dat een team beter het huiswerk doet dan de FIA of competitie; dan ligt het weer iets anders. Het is niet zozeer zwart-wit als wel óf niet valsspelen soms. Je kunt het beter omvatten als creatief omdenken: een oplossing vinden voor een probleem, waarbij de oplossing nog niet voldoende is afgebakend binnen de reglementen.

De teams bespieden elkaar uitgebreid elk weekend. Peperdure cameralenzen leggen alle veranderingen aan de auto's van de concurrentie vast om te bepalen hoe de prestaties op het circuit zich daarmee verhouden. Geregeld leidt dit toch klachten bij de FIA. Of iets wel of niet toegestaan is dat de concurrent doet.

Zo een dure sport, op zo een hoog niveau: de realiteit is dat teams bijna alle denkbare middelen zullen inzetten om een voorsprong te vinden, zolang dat redelijk toegestaan is. Ook zullen de teams elkaar 'in check' houden: als één team iets vindt dat echt niet schort, dan kunnen de andere teams massaal protesteren bij de FIA. De geschiedenis leert dat de mooiste oplossingen daardoor verboden worden. Je kunt je dan afvragen of dat sportief is evengoed!

Foto: Red Bull Contentpool

0 reacties

Dit vind je misschien ook leuk